LEGE-OHARRA ETA PRIBATUTASUN POLITIKA

IGMEZL LEGE-INFORMAZIOA

Informazioaren Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko 34/2002 Legean (aurrerantzean IGMEZL) xedatzen diren betebeharrei jarraikiz, TRAMELIN S.L.-k adierazten du www.biziorexa.eus domeinua IFK: B20733069 eta helbidea, 20490 OREXAko (Gipuzkoa) Errebote plaza 1, duen TRAMELIN S.L-rena dela.

TRAMELIN S.L-k ezin du bere gain hartu bere orrialdeetan agertutako informazioaren erabilera okerraren, desegokiaren edo ez-legezkoaren ondoriozko erantzukizunik.

Legeak ezarritako mugekin, TRAMELIN S.L-k ez du bere gain hartuko Interneteko bere orrietan jasotzen diren datuen edo informazioen egiazkotasunik, osotasunik, gaurkotasunik eta zehaztasunik ezaren ondoriozko erantzukizunik. TRAMELIN S.L- ren Interneteko orrietako edukia eta informazioa euren lanbiderako behar bezala kualifikatuta dauden profesionalek landutakoak dira. Hala ere, edukiek eta informazioak ez dute aipatutako elkartea lotzen, eta ez dira berez inolako iritzi edo legezko aholkurik; informatzeko eta zabalkunderako zerbitzua baino da.

TRAMELIN S.L-ren Interneteko orriek beste gune batzuetarako estekak eduki ditzakete. Beraz, hirugarrenen orrietan ager daitekeen edukiagatiko erantzukizunik ezin du bere gain hartu. Webgune honetan dauden testu, irudi, soinu, animazio, software eta gainerako eduki guztiak TRAMELIN S.L -enak edo haren lizentziadunenak dira. Edozein transmisio, banaketa, lagapen, erreprodukzio, biltegiratze edo komunikazio publikoko ekintzak, osorik nahiz zati batean izan, TRAMELIN S.L-ren esanbidezko adostasuna behar du.

DATU PERTSONALEN BABESA

Datu pertsonalak babesteko araudia dela bide, jakinarazi nahi dizugu ohar honetan ager daitezkeen zure datuak “Kontaktuak” izeneko eta TRAMELIN S.L-ren (IFK B20733069  ardurapeko fitxategiari atxiki zaizkiola.

Tratamendu horren xedea agendetako nahiz posta elektronikoko kontaktuen kontrola eta kudeaketa dira, haien eskaerei arreta egiteko. Datu horiek ez dizkiogu beste inori emango, eta hartu ziren xedea betetzeko ezinbesteko edo legezko diren bitartean gordeko ditugu.

Aipatutako legerian xedatzen denari jarraikiz, emandako onespena ezetsi ahal izango duzu, bai eta datuak atzitzeko, zuzentzeko edo ezabatzeko, tratamendua mugatzeko edo haren aurka egiteko eta datuen eramangarritsunerako eskubideak erabili ere. Eskubide horiek erabiltzeko Errebote plaza 1,  20490 OREXA  helbidera joan behar da, edo bestela, mezu elektroniko bat bidali beharko da honako helbide honetara: ostatua@orexa.eus

JABETZA INTELEKTUALA ETA INDUSTRIALA

Webgune hau TRAMELIN S.L-rena da. Webgune honen, bertako orrien, pantailen, bertako informazioaren, itxuraren eta diseinuaren eta bertatik TRAMELIN S.L-ren sozietate atxiki eta/edo haren mendekoen edozein webguneetara lotutako esteken jabetza intelektualeko eskubideak, eta ustiaketa eta erreprodukzio eskubideak TRAMELIN S.L-renak dira, baldin eta espresuki beste zerbait adierazten ez bada.

Webgune honetan agertzen edo eskaintzen den edozein izendapen, diseinu eta/edo logotipo, produktu edo zerbitzu TRAMELIN S.L-k, berari atxikitako edo/eta bere mendeko sozietateek edo hirugarrenek behar bezala erregistraturiko markak dira.

Marka horiek bere legezko titularrak ez diren beste pertsona batzuek behar ez bezala eta esanbidezko adostasunik gabe erabiltzea salaketa baten xede izan daiteke, eta Espainiako eta/edo erkidegoko ordenamendu juridikoan dauden legezko bitarteko guztiak erabiliz jazarri ahal izango da.

Hirugarrenen jabetza eta marka eskubideak behar bezala azpimarratuta daude, eta gune honetan sartzen den orok errespetatu behar ditu, eta ez da TRAMELIN S.L-ren erantzukizuna izango ERABILTZAILEAk egin dezakeen erabilera, erabiltzailearena berarena izango baita erantzukizun guztia.

Erabilera pertsonal eta pribaturako soilik kopia edo inprima daitezke webgune honetako edukiak. Debekatuta dago webgune honetako informazioa, edukia edo oharrak erreproduzitzea, transmititzea, aldaraztea edo ezabatzea TRAMELIN S.L-ren aldez aurreko eta idatzizko baimenik gabe.

TRAMELIN S.L-k ez die erabiltzaileei transferitzen bere softwarearen jabetza. Erabiltzailea softwarea grabatzen den euskarriaren jabea da. TRAMELIN S.L-enak dira jabetza intelektual eta industrialeko eskubide guztiak, softwarea barne. Erabiltzaileak softwarea webgune honetatik bere terminalera transferitzen badu, ezin izango du aztertzeko disekzionatu ez deskonpilatu, ez eta jatorrizko bertsioaren kodea edo haren lengoaia beste kode edo lengoaia batera itzuli ere.

APLIKAGARRIA DEN LEGERIA ETA JURISDIKZIOA

Honako baldintza orokor hauek Espainiako legeriak artezten ditu, eta haien interpretazioak, aplikazioak eta betearazpenak eragin ditzaketen auzi guztietarako eskumena Espainiako Auzitegiek eta Epaitegiek dute. ERABILTZAILEAK, lege-ohar honetan jasotzen diren baldintza orokorrak onartzen dituenez, espresuki uko egiten dio indarrean dagoen Prozedura Zibilaren Legearen aplikazioagatik legokiokeen edozein forori.

ADIN TXIKIKO BATEN AHOTSA HARTZEKO ETA HEDATZEKO BAIMENA

XXXXXXXXXXXXXXXXXX jaunak/andereak, XXXXXXX zk.dun NA duenak, beraren izen eta ordezkaritzan edo XXXXXXXXXXXXXXXXren legezko tutore den aldetik, onartu egiten du goian aipatutako adin txikikoak  TRAMELIN S.L -k (IKF: B20733069) egingo dituen unitate didaktikoen lanketan parte hartzea, hitzartutako baldintzetan, eta aplikagarria den legeriaren arabera, ahotsa jite pertsonaleko datua denez, honako baimen hau sinatzen du.

Egintza honen bidez, adostasun adierazi eta nabaria ematen du TRAMELIN S.L-ren proiektu horren lanketan parte hartzen duen adin txikikoaren ahotsaren grabazioa proiektu horretan  erabiltzeko; honako hau izanik baimen horren froga irmoa eta baimen hau emateko behar besteko ordezkagarritasuna duelako aitorpena.

Hori guztia Jite Pertsonaleko datuen babeserako 15/99 Lege Organikoan eta hura garatzen duen eta 1720/2007 Errege Dekretuak onartutako Araudian xedatzen denari atxikita.

Eta jakitun da datuen babesari buruzko araudian aurreikusten den bezala, bere datuak eta adin txikikoarenak (identifikaziokoak eta ahotsari dagozkionak) TRAMELIN S.L-ren erantzukizunpeko fitxategi bati atxikiko zaizkiola, eta haietara iristeko, zuzentzeko, ezeztatzeko edo haiei uko egiteko eskubidea duela TRAMELIN S.L-ren aurrean (Errebote plaza 1, Orexa, Gipuzkoa).

Modeloa adingabea bada 2 gurasoek edo tutoreak bete beharko dituzte datuak. Kasu honetan adingabearen izen-abizenak eta NAN zenbakia zehaztu hurrengo lerroan.

Izen-abizenak:………………………………………………………..NAN: …………………………………..

Argazki saioa modeloa, argazkilaria eta di-da kooperatiba elkartearen onespenarekin burutu da.

Argazkiak ________ erabilpen editorial zein publizitariorako izango dira

Modeloari bere argazkiak bidaliko zaizkio bere erabilera pertsonalerako, kalitate altuko JPG artxibotan emailez bidaliko zaizkiolarik.

Argazkilariak eta di-da kooperatiba elkarteak bere promoziorako erabil ditzazkete irudi hauek.

Aurreko guztia, Ohorerako eskubidearen eta Norbere eta Familiaren intimitatea izateko Eskubidearen Babes Zibilari buruzko 1/1982 Lege Organikoari jarraikiz, Jite Pertsonaleko Datuen Babesari buruzko 15/99 Legeak ezartzen duenarekin lotuta.

Eta jakitun da datuen babesari buruzko araudian aurreikusten den bezala, bere datuetara iristeko, zuzentzeko, ezeztatzeko edo haiei uko egiteko eskubidea duela di-da kooperatiba elkartean aurrean.